О НАМА

Основна школа у Чонопљи основана је давне 1761. године. До 1784. године није било квалификованих учитеља који су учили децу. Све до 1845. године није било обавезно похађање школе, када постаје обавезно за децу од 8 до 12 година и школа се дели на ниже и више разреде односно на нижу и вишу основну школу.

Прва школска зграда подигнута је 1830. године од набоја, покривена трском, а 1850. године Буњевачка школа броји 408 а Немачка 360 ђака. 1894. године подигнута је нова школска зграда названа „Буњевачка школа“. Српска школа је подигнута 1903. године. После Другог светског рата констатовано је да је целокупна архивска грађа везана за школу нестала. Колонизацијом 1946. године број деце која су у обавези да похађају школу се попео на 1490, од којих се школује 1245.

Нова школска зграда са десет учионица изграђена је 1963. године, док је 1969. саграђена фискултурна сала. 

Број ученика константно опада што због смањивања наталитета што због миграције село-град, а једно и друго је у тесној вези са тешком економском ситуацијом где од 3500 становника са редовним примањима је 250 (податак о радно активном становништву).

Школа је 14.03.1993. године одлуком органа управљања променила назив са дотадашњег „Братство Јединство“ у нови назив ОШ „Мирослав Антић“.

Данас 01.09.2020. године наша школа броји 196 ученика, што је за 4 мање него прошле школске године, тако да они данас чине 10 одељења са просечно 19,6 ученика по одељењу. Укупно у школи имамо 13 ученика са ИОП-ом што из носи 6 % ученичке популације. И на крају истакли бисмо да сматрамо да је ОШ “Мирослав Антић“ у Чонопљи безбедно и сигурно место за све учеснике у образовно васпитном процесу где пре свега мислимo на ученике. Школа се придржава свих законских решења и препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и правилника и интерних аката школе све у циљу бољег успеха и васпитања наших ученика (нпр. ми смо у прошлој школској години имали четири васпитне мере за читаву годину). Посебно бисмо истакли да и ове школске 2020/2021. године школа спроводи пилот пројекат МПН „Обогаћен једносменски рад у основном образовању“. План и програм рада саставни је део годишњег програма рада школе за школску 2020/2021 годину.

Телефон

+381 25 844 064

Имејл

osanticm@mts.rs

Факс

+381 25 844064

Scroll to Top