Еразмус + пројекти у нашој школи

Наша школа је ове године постала део велике, европске  Еразмус породице. Пројекат под називом „Школа по твојој мери“  („School 4 U“), број пројекта  2022-1-RS01-KA122-SCH-000072451, одобрен је у оквиру Еразмус+  програма као један од КА1 пројеката мобилности  у области општег образовања и финансира се средствима Европске уније. Главни циљеви овог пројекта краткорочне мобилности је подизање квалитета наставе и јачање европске димензије учења.

У реализацију овог пројекта ушли смо заједно са новом школском годином, 1. септембра 2022.године и и вредно ћемо радити на њему све до краја 2023.године.  Основни циљеви нашег пројекта су стицање вештина и знања о новим методама извођења наставе који доводе до веће и ефектније мотивације ученика, о коришћењу ИКТ алата и њиховој примени у настави и у оснаживању међупредметних компетенција  ради што бољег функционалног знања ученика.

Координатор пројекта је Адријана Мијић, а чланови организационог тима су Светлана Калајџић, Јадранка Секулић, Милутин Богдановић и директор школе Владимир Узелац.

Scroll to Top