• Све школе – које имају седиште на територији АП Војводине – започињу наставни рад у  другом полугодишту школске 2021/2022   с првим моделом организације образовно-васпитног рада, који подразумева непосредну наставу у школи за све ученике.
  • Што значи и да наша ОШ“Мирослав Антић“ из Чонопље такође креће у понедељак 17.01.2022  првог септембра са редовном наставом од 08 часова и часовима од 45 минута  .Школа не мења смене пошто се налази у пројекту једносменског рада .Значи да сва одељења у школу долазе у осам часова и у њој бораве по свом распореду часова.
  • У оквиру првог модела, настава се организује регуларно, часови трају 45 минута и одељења се не деле на групе. Ученици треба да носе заштитну маску док разговарају, или одговарају.  Свако одељење у нашој школи има своју учионицу, и настава  се одвија без промена учионица.

Епидемиолошку ситуацију у школама континуирано ће сагледавати Тим за школе, који чине представници завода за јавно здравље, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства здравља. Задатак тог тима јесте да у наредном периоду прати и координише примену превентивних мера у раду школа и да на недељном нивоу разматра ситуацију у свакој појединачној локалној самоуправи, те да доноси одлуку који модел наставе може да се примењује. Уколико дође до промене модела, школе ће о томе обавестити родитеље до петка до 12 часова. / сматра се да се у петак прави пресек за наредну недељу 

Scroll to Top