Обавештење

Поштоване колегинице и колеге,

Полазећи од основних циљева образовања и васпитања, првенствено ради обезбеђивања добробити и подршке целовитом развоју  ученика и стварања услова за подстицајно и безбедно окружење, након велике трагедије која се десила 03.05.2023. у ОШ „Владислав Рибникар“ у Београду и последица које трагедија собом носи, а на основу Закључка Владе Републике Србије од 01.06.2023. обавештавам вас о следећим мерама и активностима у нашој школи:

  • Наставници првог и другог циклуса да утврде предлог закључне оцене на крају школске године до краја радног дана 06.06.2023 (уторак).
  • О горе поменутом, обавестити ученике, њихове родитеље – старатеље, уз обавезно давање образложења оцена као и сугестије за ученике о томе на који начин могу да поправе оцену.
  • Закључну оцену је могуће извести на основу  члана 5. Правилника о оцењивању у основном образовању и васпитању и са мањим бројем оцена од прописаног.
  • Приликом закључивања оцене имати у виду и самосталност и ангажовање ученика у оквиру других облика обазовно васпитног рада чија реализација доприноси остваривању исхода обавезних предмета, изборних програма и активности.

АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 07.06.2023. ДО 20.06.2023.

  • У поменутом периоду у школи се остварују следећи облици образовно васпитног рада: допунска, додатна и припремна настава , као и екскурзија од 5 до 7 разреда у заказаном термину.
  • Ученицима који нису задовољни предлогом закључне оцене омогућити да ту оцену могу поправити уколико покажу резултат који је основа за поправку оцене.
  • Продужени боравак организује се идаље , а наставнице ангажоване у истом извршиће анкетирање родитеља да  ли желе да им деца-ученици школе похађају продужени боравак у периоду од 07. до 20. јуна 2023. (Адријана Мијић и Љиљана Дејановић)
  • Све активности предвиђене календаром рада и годишњим планом рада школе који се односе на осми разред остају непромењене (седнице, банкет итд.)

Такође је потребно да наставници и стручни сарадници у оквиру осталих облика образовно-васпитног рада организују активности и теме у циљу развоја социјалних и емоционалних вештина ученика, као на пример: толеранције, емпатије, тимског рада, креативности, самоконтроле, оптимизма, поштења и захвалности.

Радно ангажовање свих запослених остаје исто као и до сада са предвиђеним годишњим одморима од 01.07.2023.( сем ангажованих око уписа ученика у средње школе)

Наставници у школу долазе према устаљеном распореду.

Директор школе, Владимир Узелац

Scroll to Top